Vraag & antwoord
Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

Wij ontvangen regelmatig vragen diverse onderwerpen zoals over de borgbaarheid van activiteiten, of vragen rondom de borgstelling van WSW in het algemeen. Hieronder gaan wij dieper in op deze vragen. Onverkort gelden uiteraard de beleidsregels van WSW en de toelichting op de lijst met borgbare activiteiten, zoals vastgesteld door het Ministerie van BZK. Onderstaande is een extra uitleg.

Staat uw vraag niet bij deze vragen en antwoorden? Neem dan contact met ons op

Vragen en antwoorden over het Borgingsplafond

Vragen en antwoorden over het schuld/WOZ-overzicht gemeenten

Vragen en antwoorden Beperking forward starting leningen