Footer

WSW zorgt via borging voor gunstige financiering van woningcorporaties die deelnemer zijn bij WSW, tegen zo laag mogelijke kosten

WSW ondersteunt zijn deelnemers bij de uitvoering van hun kernactiviteit: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.

Ontvang onze nieuwsbrief