Mandaatbesluit sanering

Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 en het Mandaatbesluit sanering kregen wij er een nieuwe taak bij, naast die van borger, namelijk uitvoerder van de sanering namens de minister van BZK.

Artikel 29 van de Woningwet beschrijft wanneer sanering aan de orde kan zijn. Een corporatie moet een saneringsplan indienen als:

  • de financiĆ«le middelen ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten en
  • dit betrekking heeft op of gevolgen heeft voor de voortzetting van de DAEB-werkzaamheden.

In artikel 57 van de Woningwet staat dat een corporatie subsidie kan ontvangen voor sanering. Een sanering richt zich altijd op voortzetting van de DAEB-werkzaamheden van de desbetreffende corporatie.

Wij hebben mandaat om het saneringsplan goed te keuren, de saneringssubsidie te verlenen en de hoogte van de saneringsheffing te bepalen. Deze mandatering zorgt voor afstemming tussen borging en sanering.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden