Wie zijn wij?

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. WSW helpt bij investeren. 

Wij borgen leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Door borg (garant) te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties, zorgen wij ervoor dat corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden. Wij beoordelen en beheersen daarnaast de risico's van woningcorporaties en van de sector als geheel.

Met beide kernrollen - borger van leningen en risicobeoordelaar/beheerser - dragen wij bij aan een gezond borgstelsel, nu en in de toekomst. En blijven we het mogelijk maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn.

Wij hebben een AAA-rating van Moody’s en een AAA-rating van Standard & Poor’s, beide met een stabiele outlook. Deze ratings tonen de hoge kredietwaardigheid van het borgstelsel.

Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 en het Mandaatbesluit sanering kregen wij er een nieuwe taak bij - naast die van borger - namelijk uitvoerder van de sanering namens de minister van BZK.

WSW is een zelfstandige, privaatrechtelijke stichting met een bestuur, een Raad van Commissarissen, een Commissie van Bezwaar en een Deelnemersraad.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden