Hoe zijn we georganiseerd?

WSW is een zelfstandige stichting met een bestuur, een raad van commissarissen, een commissie van bezwaar en een deelnemersraad.

Wij zijn gevestigd in Hilversum en hebben ruim 60 medewerkers. De afdeling Risicomanagement beoordeelt en beheerst risico’s op corporatie- en sectorniveau. De afdeling Accountmanagement fungeert als de frontoffice voor de deelnemende corporaties en voert het risicobeheer. De stafafdelingen bieden ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, control, juridische zaken, personeel- en organisatie en communicatie.

Bestuur

WSW heeft twee bestuurders: Rob Rötscheid (voorzitter bestuur) en Jo van Kalsbeek (bestuurder risicomanagement).

Zij zijn verantwoordelijk voor de strategie, financiering, de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van WSW. 

Raad van commissarissen

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen (RvC) van WSW. De RvC houdt toezicht op WSW en adviseert het bestuur.

Satuten en overeenkomsten

Commissie van bezwaar

De commissie van bezwaar adviseert het bestuur van WSW bij het nemen van besluiten over bezwaarschriften van deelnemende corporaties.

Statuten 

In onze statuten leest u meer over onze juridische structuur.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden