Deelnemersraad

Leden stellen zich voor

Esther Borstlap - Woonborg, Vries

"Verwonder je iedere dag, het kan altijd beter!"

Publicatiedatum: 14-02-2019

Patrick Arxhoek - Woonbron, Rotterdam

"Wat ons verdeelt verbleekt in vergelijking met wat ons verenigt."

Publicatiedatum: 14-02-2019

Peter Verheijen - Stadlander Bergen op Zoom

"Meer controle is geen betere controle; op naar toezicht op maat!"

Publicatiedatum: 17-07-2019

Gerrit Bos - Domesta Emmen

"Een functionele systeemwereld kan de leefwereld van vandaag en morgen een stukje mooier maken."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Barend Kuenen - DUWO Delft

"Wat we met elkaar voor onze klanten doen binnen de sector en binnen WSW is een prachtige vorm van ‘social entrepreneurship’. Daar moeten we trots op zijn en bewaken dat we dit met elkaar mogelijk blijven maken."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Ria Koppen - Haag Wonen Den Haag

“Waar het WSW voor staat is een belangrijke randvoorwaarde voor het financieel functioneren van de sector. Aan het in stand houden van die randvoorwaarde wil ik graag een bijdrage leveren.”

Publicatiedatum: 17-07-2019

Monique Boeijen - Actium, Assen

"Een robuust borgingsstelsel is een noodzakelijk fundament voor ons maatschappelijk presteren."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Friso de Roos, Accolade Heerenveen

“Als corporaties staan wij voor een grote opgave, het WSW borgt daarvoor de middelen. Laten we hen daarom goed adviseren om dat verantwoordt te doen, niet alleen nu, maar ook voor de volgende generaties”.

Publicatiedatum: 17-07-2019

Willem Jan van Lokven - Mooiland Ede

“Durf verder te kijken dan je eigen corporatie, uiteindelijk zijn we er voor alle huurders van Nederland.”

Publicatiedatum: 17-07-2019

Anneke Lalkens - Patrimonium Groningen

"De branche staat met de nieuwbouwplannen en verduurzamingsopgave en de betaalbaarheid hiervan voor een uitdagende opgave. Het is belangrijk de branche financieel gezond te houden omdat we er zijn voor onze huurders."

Publicatiedatum: 02-01-2020

Marjan Nekkers - Beter Wonen, Almelo

"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!"

Publicatiedatum: 21-12-2021

Sjoerd Quint, Openbaar Belang, Zwolle

“Het systeem van borging is van grote waarde voor de Nederlandse volkshuisvesting”

Publicatiedatum: 23-12-2021

Arnold Pureveen, Woonzorg Nederland, Amsterdam

“Think big, act small, ofwel hoe ambitieus een plan ook is, je moet gewoon beginnen met de handen uit de mouwen te steken, om uiteindelijk iets moois te kunnen bereiken”

Publicatiedatum: 27-12-2021

Guus Berkhout, Harmonisch Wonen, Lelystad

"Maximaal vermogen inzetten om de doelstellingen te bereiken"

Publicatiedatum: 27-12-2021

Thom Wolters, Centrada Lelystad

“In balans blijven tussen inzet voor de volkshuisvesting en aanvaardbare risico’s, daar gaat het om.”

Publicatiedatum: 18-08-2022