Deelnemersraad

Onze deelnemersraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die van belang zijn voor de deelnemende corporaties.

Het bestuur is verplicht advies aan de deelnemersraad te vragen bij wijziging van de standaardovereenkomsten (zoals met het Rijk en de VNG), het reglement van deelneming, het reglement van bezwaar en het reglement van de raad zelf. Het bestuur toetst nieuwe ideeën en nieuw beleid bij de deelnemersraad, onder andere op draagvlak en praktische haalbaarheid.

Leden(profiel)

De deelnemersraad is een afspiegeling van de deelnemende corporaties. De raad organiseert zelfstandig de kandidaatstelling en het rooster van aftreden. De raad van commissarissen van WSW benoemt de kandidaten volgens een vastgesteld profiel.

Dat profiel zorgt dat de deelnemersraad een goede afspiegeling is van de deelnemende corporaties. Daarvoor zijn een aantal criteria.

  • De functie -> de verhouding directeuren/bestuurders en financieel directeuren/controllers, 9:6.
  • De herkomst -> streven is alle delen van Nederland te vertegenwoordigen.
  • Een goede verdeling van corporaties qua omvang -> groot, middelgroot, klein en qua categorie -> ook categorale corporaties voor ouderen en studenten.

Leden stellen zich voor

Peter Boerenfijn – Habion, Houten

“Wij sluiten geen verzorgingshuizen, we vinden ze opnieuw uit.”

Publicatiedatum: 14-02-2019

Esther Borstlap - Woonborg, Vries

"Verwonder je iedere dag, het kan altijd beter!"

Publicatiedatum: 14-02-2019

Patrick Arxhoek - Woonbron, Rotterdam

"Wat ons verdeelt verbleekt in vergelijking met wat ons verenigt."

Publicatiedatum: 14-02-2019

Peter Verheijen - Stadlander Bergen op Zoom

"Meer controle is geen betere controle; op naar toezicht op maat!"

Publicatiedatum: 17-07-2019

Michel Bakker - GroenWest Woerden

"Lastige uitdagingen? Hoe kan 't wel?"

Publicatiedatum: 17-07-2019

Gerrit Bos - Domesta Emmen

"Een functionele systeemwereld kan de leefwereld van vandaag en morgen een stukje mooier maken."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Barend Kuenen - DUWO Delft

"Wat we met elkaar voor onze klanten doen binnen de sector en binnen WSW is een prachtige vorm van ‘social entrepreneurship’. Daar moeten we trots op zijn en bewaken dat we dit met elkaar mogelijk blijven maken."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Ria Koppen - Haag Wonen Den Haag

“Waar het WSW voor staat is een belangrijke randvoorwaarde voor het financieel functioneren van de sector. Aan het in stand houden van die randvoorwaarde wil ik graag een bijdrage leveren.”

Publicatiedatum: 17-07-2019

Monique Boeijen - Actium, Assen

"Een robuust borgingsstelsel is een noodzakelijk fundament voor ons maatschappelijk presteren."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Hélène Pragt - Ymere Amsterdam

"De samenwerking tussen WSW, corporaties, rijk, gemeenten en financiële instellingen maakt het mogelijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ik zet graag mijn kennis en kunde in om dit zeker te stellen."

Publicatiedatum: 17-07-2019

Willem Jan van Lokven - Mooiland Ede

“Durf verder te kijken dan je eigen corporatie, uiteindelijk zijn we er voor alle huurders van Nederland.”

Publicatiedatum: 17-07-2019

Anneke Lalkens - Patrimonium Groningen

"De branche staat met de nieuwbouwplannen en verduurzamingsopgave en de betaalbaarheid hiervan voor een uitdagende opgave. Het is belangrijk de branche financieel gezond te houden omdat we er zijn voor onze huurders."

Publicatiedatum: 02-01-2020

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden