Deelnemersraad

Deelnemersraad per 1 januari 2024

Esther Borstlap - Woonborg, Vries, voorzitter

"Het is gezien de enorme volkshuisvestelijke opgave die er in het land ligt mooi dat er een robuust stelsel is. Laten we dit koesteren enerzijds en tegelijkertijd ook stretchen om als sector maximale impact te realiseren."

Patrick Arxhoek - Woonbron, Rotterdam

"Wat ons verdeelt verbleekt in vergelijking met wat ons verenigt."

Peter Verheijen - Stadlander Bergen op Zoom

"In een tijd van grote investeringen is het voor de stabiliteit van de sector van belang dat de continuïteit geborgd blijft. Zie daar het belang van een kritisch WSW en de Deelnemersraad"".

Barend Kuenen - DUWO Delft

"Wat we met elkaar voor onze klanten doen binnen de sector en binnen WSW is een prachtige vorm van ‘social entrepreneurship’. Daar moeten we trots op zijn en bewaken dat we dit met elkaar mogelijk blijven maken."

Friso de Roos, Accolade Heerenveen

“Als corporaties staan wij voor een grote opgave, het WSW borgt daarvoor de middelen. Laten we hen daarom goed adviseren om dat verantwoordt te doen, niet alleen nu, maar ook voor de volgende generaties”.

Willem Jan van Lokven - Mooiland Ede

“Durf verder te kijken dan je eigen corporatie, uiteindelijk zijn we er voor alle huurders van Nederland.”

Marjan Nekkers - Beter Wonen, Almelo

"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!"

Sjoerd Quint, Openbaar Belang, Zwolle

“Het systeem van borging is van grote waarde voor de Nederlandse volkshuisvesting”

Guus Berkhout, Harmonisch Wonen, Lelystad

"Maximaal vermogen inzetten om de doelstellingen te bereiken"

Thom Wolters, Centrada Lelystad

“In balans blijven tussen inzet voor de volkshuisvesting en aanvaardbare risico’s, daar gaat het om.”

Karolien de Jager, Hof Wonen, den Haag

“De grote volkshuisvestelijke opgave en daarmee samenhangende uitvoering van de nationale prestatie-afspraken maakt het belang van een stabiel en goed borgingstelsel groter. ”

Paul Minke, Laurentius, Breda

“Steeds opnieuw het optimale evenwicht zoeken tussen belangen in de sector, daar ga ik voor.” Denk aan groot versus klein. Stad versus platteland. Volkshuisvestelijk versus financieel. Collectief versus individueel. Rijk versus arm....

Bas Hendriksen, Stadgenoot, Amsterdam

Het borgstelsel en daarmee ook het WSW is een fundamenteel onderdeel van onze sector. Gezamenlijk staan we als sector voor de grote uitdaging om onder andere ons bezit te verduurzamen, nieuwe sociale woningen te realiseren en onze scope te verbreden.

Matthieu van Olffen, WS Wierden en Borgen, Bedum

Met WSW borgen we de mogelijkheid tot optimale inzet van onze vermogens voor de volkshuisvesting.

Anne Margreet Kremer, Haag Wonen

“Een goed huis voor de huurder van vandaag én de huurder van morgen. Dat vraagt erom dat we als sector onze (draag)kracht bundelen en ons inzetten voor een duurzaam financieel model dat zowel financiers áls bewoners vertrouwen geeft in de woningbouwsector”