Deelnemersraad
Over WSW

Deelnemersraad

WSW kent statutair een Deelnemersraad die het bestuur van WSW gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die van belang zijn voor de deelnemende corporaties.

Rol

Het bestuur van WSW is verplicht advies van de Deelnemersraad te vragen bij wijziging van: de standaardovereenkomsten (waaronder die met het Rijk en met de VNG), het reglement van deelneming, het reglement van bezwaar en het reglement van de raad zelf.

Ook is de Deelnemersraad het instituut waar WSW nieuwe ideeën en nieuw beleid toetst en daarvoor draagvlak creëert. Daarnaast is de Deelnemersraad van belang om te zorgen dat het beleid en de ideeën van WSW ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Leden

De Deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende corporaties. Kandidaatstelling organiseert de raad zelfstandig. Er is ook een door de raad vastgesteld rooster van aftreden. Benoeming van de kandidaten geschiedt door de Raad van Commissarissen van WSW volgens een door de raad vastgesteld profiel.

De profielschets is erop gericht dat de leden van de Deelnemersraad een goede afspiegeling vormen van de deelnemende corporaties. Daarvoor zijn een aantal richtinggevende criteria:

  • De functie (verhouding directeuren/bestuurders en financieel directeuren/controllers, nu 9:6).
  • De herkomst (streven is alle delen van Nederland te vertegenwoordigen).
  • Een goede verdeling van corporaties qua omvang (groot, middelgroot, klein) en categorie (ook categorale corporaties voor ouderen en studenten).

Communicatie

De Deelnemersraad kent een eigen elektronische nieuwsbrief ‘Zicht op de Deelnemersraad’. Deze verschijnt met een frequentie die gelijk is aan de bijeenkomsten van de raad.

Reglement van de Deelnemersraad.

Rooster van aftreden


Leden stellen zich voor

 

Peter Boerenfijn – Habion, Houten

 

Peter Boerenfijn - Habion, Houten

“Wij sluiten geen verzorgingshuizen, we vinden ze opnieuw uit.”

 


Esther Borstlap -Woonborg, Vries

"Verwonder je iedere dag, het kan altijd beter!"

Roland Marx – Leystromen, Rijen

 

“De sector zit in een fase van ingrijpende veranderingen en noodzakelijke professionalisering, op basis van mijn ervaring denk en hoop ik middels mijn rol binnen het WSW hier een bijdrage aan te kunnen leveren.” 

Patrick Arxhoek - Woonbron, Rotterdam

"Wat ons verdeelt verbleekt in vergelijking met wat ons verenigt."

Guido Kerckhoffs -Woonpunt, Maastricht

"Samen werken aan wonen."

Peter Winterman - Ons Huis, Enschede

“Vroeger waren er minder auto-ongelukken, want toen reden ze veelal met paard en wagen”

Barend Kuenen - Stichting DUWO, Delft

 "Wat we met elkaar voor onze klanten doen binnen de sector en binnen WSW is een prachtige vorm van ‘social entrepreneurship’. Daar moeten we trots op zijn en bewaken dat we dit met elkaar mogelijk blijven maken’

 Monique Boeijen – Woningstichting SWZ, Zwolle

“Een robuust borgingsstelsel is een noodzakelijk fundament voor ons maatschappelijk presteren.”

Michel Bakker – GroenWest, Woerden

"Lastige uitdagingen? Hoe kan 't wel?"

Ria Koppen – Haag Wonen, Den Haag

“Waar het WSW voor staat is een belangrijke randvoorwaarde voor het financieel functioneren van de sector. Aan het in stand houden van die randvoorwaarde wil ik graag een bijdrage leveren.” 

Peter Verheijen – Stadlander, Bergen op Zoom

“Meer controle is geen betere controle; op naar toezicht op maat!”

Gerrit Bos – Domesta, Emmen

“Een functionele systeemwereld kan de leefwereld van vandaag en morgen een stukje mooier maken.”

Willem Jan van Lokven - Mooiland Ede

 

“Durf verder te kijken dan je eigen corporatie, uiteindelijk zijn we er voor alle huurders van Nederland.”