Deelnemersraad
Over WSW

Deelnemersraad

WSW kent statutair een Deelnemersraad die het bestuur van WSW gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die van belang zijn voor de deelnemende corporaties.

Rol

Het bestuur van WSW is verplicht advies van de Deelnemersraad te vragen bij wijziging van: de standaardovereenkomsten (waaronder die met het Rijk en met de VNG), het reglement van deelneming, het reglement van bezwaar en het reglement van de raad zelf.

Ook is de Deelnemersraad het instituut waar WSW nieuwe ideeën en nieuw beleid toetst en daarvoor draagvlak creëert. Daarnaast is de Deelnemersraad van belang om te zorgen dat het beleid en de ideeën van WSW ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Leden

De Deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende corporaties. Kandidaatstelling organiseert de raad zelfstandig. Er is ook een door de raad vastgesteld rooster van aftreden. Benoeming van de kandidaten geschiedt door de Raad van Commissarissen van WSW volgens een door de raad vastgesteld profiel.

De profielschets is erop gericht dat de leden van de Deelnemersraad een goede afspiegeling vormen van de deelnemende corporaties. Daarvoor zijn een aantal richtinggevende criteria:

  • De functie (verhouding directeuren/bestuurders en financieel directeuren/controllers, nu 9:6).
  • De herkomst (streven is alle delen van Nederland te vertegenwoordigen).
  • Een goede verdeling van corporaties qua omvang (groot, middelgroot, klein) en categorie (ook categorale corporaties voor ouderen en studenten).

Communicatie

De Deelnemersraad kent een eigen elektronische nieuwsbrief ‘Zicht op de Deelnemersraad’. Deze verschijnt met een frequentie die gelijk is aan de bijeenkomsten van de raad.

Reglement van de Deelnemersraad.

Rooster van aftreden.

Leden stellen zich voor

Mieke van den Berg - Eigen Haard, Amsterdam

 

“Ik vind het belangrijk om dingen mogelijk te maken. Dat vooral ook samen te doen, juist als het moeilijk is of wordt.”


Peter Boerenfijn – Habion, Houten

 

“Wij sluiten geen verzorgingshuizen, we vinden ze opnieuw uit.”

Esther Borstlap -Woonborg, Vries

"Verwonder je iedere dag, het kan altijd beter!"


Eric de Ceuster – Woongoed, Middelburg

 

“De onderlinge borg is een zekerheid en een risico. Dat vraagt om een solide en zakelijke benadering. Daarin sticht het woord solidariteit eerder verwarring dan verbinding.”


Alex van Doorn – Oost Flevoland Woondiensten, Dronten

 

“Denk vanuit mogelijkheden, niet vanuit problemen.”


Jan-Peter Duijvestijn – Staedion, Den Haag

 

“Zorg voor transparantie, wees duidelijk over wat je wil en kom afspraken na.”

 

Sjors Hartman - Duwo Studentenhuisvesting, Delft

 "Niets is écht moeilijk."

Els van Langen – Vivare, Arnhem

 

“De nieuwe wetgeving en alle veranderingen in beleid die daaruit volgen, daar kun je niet omheen. Maar nog belangrijker vind ik hoe het WSW dit in de praktijk brengt. Graag draag ik in de Deelnemersraad WSW daaraan mijn steentje bij!”

Roland Marx – Leystromen, Rijen

 

“De sector zit in een fase van ingrijpende veranderingen en noodzakelijke professionalisering, op basis van mijn ervaring denk en hoop ik middels mijn rol binnen het WSW hier een bijdrage aan te kunnen leveren.” 

Matthieu van Olffen – Lefier, Groningen

 

“In de continuïteit van de sector speelt het WSW een essentiële rol.”

Sandra Oude Wesselink - Elkien, Heerenveen

"Alles wat aandacht krijgt groeit. Mijn aandacht geef ik graag aan de doelen van WSW en de verbinding daarvan naar de praktijk van de deelnemers."

Dirk Jan van der Zeep – Portaal, Utrecht

 

"Sta open voor verandering en koester wat goed gaat."

 

Patrick Arxhoek - Woonbron, Rotterdam

"Wat ons verdeelt verbleekt in vergelijking met wat ons verenigt."

Guido Kerckhoffs -Woonpunt Maastricht

"Samen werken aan wonen."

Peter Winterman - Ons Huis Enschede

 

“Vroeger waren er minder auto-ongelukken, want toen reden ze veelal met paard en wagen”