Bestuursstructuur
Over WSW

Bestuursstructuur

Bestuur

Het bestuur van WSW bestaat uit twee bestuurders. Zij geven richting aan de meerjarenstrategie van WSW en zijn verantwoordelijk voor het beleid en de vertaling daarvan naar het jaarplan.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op WSW en adviseert het bestuur.

Reglement Raad van Commissarissen
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Reglement Audit Commissie
 

Commissie van Bezwaar

De Commissie van Bezwaar adviseert het bestuur van WSW bij het nemen van besluiten over bezwaarschriften van deelnemende corporaties.

Reglement van Bezwaar
Rooster van aftreden

Statuten en governance

In de statuten van WSW leest u meer over onze juridische structuur.

In de toezicht- en verantwoordingsovereenkomst met het Rijk en met de VNG en in het BTIV 2015 leest u meer over de governance van WSW. De samenwerkingsovereenkomst met Aedes is eveneens onderdeel van de governance van WSW

Medewerkers

Op ons kantoor in Hilversum werken ruim 60 medewerkers voor de verschillende onderdelen van onze organisatie.