Organisatie
Over WSW

Organisatie

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een zelfstandige, privaatrechtelijke stichting met een bestuur, een Raad van Commissarissen, een Commissie van Bezwaar en een Deelnemersraad.

In 2013 herijkte WSW zijn strategie en paste zijn organisatiestructuur daarop aan. Met deze herijking van de strategie maakt WSW als borger een duidelijke keuze voor risicomanagement als kernactiviteit.

Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 en het Mandaatbesluit sanering kreeg WSW er een nieuwe taak bij naast die van borger, namelijk de uitvoering van de sanering namens de minister voor Wonen en Rijksdienst.

In 2015 veranderde ook de governance van WSW met de inwerkingtreding van nieuwe statuten en de nieuwe toezicht- en verantwoordingsovereenkomsten met het Rijk en met de VNG (de 'achtervangers'). Het in 2016 aangepaste Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV 2015) bevat ook nadere bepalingen omtrent de governance van WSW.

De relatie met branchevereniging Aedes kreeg vanwege de veranderingen in de governance van WSW in 2015 een nieuwe structuur met de Samenwerkingsovereenkomst Aedes-WSW.

Lees meer over de organisatie van WSW.

Een overzicht van de bestuursstructuur van WSW, de bemensing daarvan en hun bevoegdheden vindt u op deze pagina.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de Deelnemersraad van WSW die het bestuur adviseert over idee├źn en beleid.