Nieuwe richtlijn Onderpand en Reglement van Deelneming

Publicatiedatum: 05-04-2023

Sinds 4 april 2023 geldt een nieuwe geactualiseerde richtlijn Onderpand. Aanleiding hiertoe vormden de uitkomsten van een evaluatie. Tegelijkertijd was ook een aanpassing van het Reglement van Deelneming nodig. Daarom publiceert WSW ook een aangepast Reglement van Deelneming.

Evaluatie richtlijn
WSW evalueerde de richtlijn Onderpand. Dit gaf aanleiding om enkele aanpassingen door te voeren. Naast enkele verduidelijkingen, vulde WSW de richtlijn ook aan met enkele zaken. Zo wordt nu expliciet ingegaan op flexwoningen, het vestigen van opstalrechten en inzet van WSW onderpand voor ongeborgde leningen. Daarnaast is nu in de richtlijn opgenomen dat bij niet-materiĆ«le onttrekkingen kan worden volstaan met een melding. Voor deelnemende corporaties is hiermee sneller duidelijk wanneer het onderpand vrij is. Door te werken met meldingen heeft WSW wel altijd inzicht in haar zekerheidspositie. 

Wijzigingen Reglement van Deelneming
Gelet op het voorgaande zijn artikelen 10, 15, 21 en bijlage I van het Reglement van Deelneming licht gewijzigd. Daarnaast kennen artikel 1 en bijlage II enkele wijzigingen die samenhangen met de uniformering van het begrip schuldrestant.

Nieuwe werkwijze
De nieuwe richtlijn trad op 4 april in werking. Vanaf die datum bepalen deelnemende corporaties of een vrijgaveverzoek of melding nodig is. Op de website zijn speciaal daarvoor bestemde formulieren beschikbaar. De informatie die WSW graag ontvangt staat in het formulier dat van toepassing is op de betreffende situatie. 

Hier vindt u meer informatie over de nieuwe richtlijn Onderpand. 
Hier staan alle benodigde formulieren.
Hier treft u het nieuwe Reglement van Deelneming aan. 

Conform het Reglement van Deelneming is schriftelijke toestemming van WSW nodig wanneer de corporatie onderpand met een opstalrecht wil bezwaren. Op de website heeft WSW meer informatie opgenomen over onder meer de minimale voorwaarden die WSW stelt om toestemming te kunnen geven.

Hier vindt u meer informatie over vestiging van opstalrechten.

 

Deel deze pagina