Aanpassing in waarderingswijze marktwaarde geborgde leningen door de Aw en WSW 

Publicatiedatum: 21-12-2022

 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voeren vanaf 2023 een verandering door met betrekking tot de waardering van de marktwaarde van geborgde leningen. Deze verandering levert een efficiëntere waarderingswijze op. De verandering heeft geen gevolgen voor de aanlevering van gegevens door corporaties bij WSW. Dit blijft ongewijzigd.

Aw en WSW zullen voor de marktwaarde van de geborgde leningen de waardering gebruiken zoals WSW deze berekent. De marktwaarde van de leningen wordt gebruikt voor de berekening van de onderpandsratio en dekkingsratio. Momenteel zijn alle data die Aw en WSW gebruiken voor de vaststelling van alle financiële ratio’s nog afkomstig uit dVi en dPi. 

Door de aanpassing in de waarderingswijze ontstaat een uniforme waarderingswijze van de geborgde leningen door Aw/WSW. Voor corporaties betekent de aanpassing lagere administratieve lasten dan wanneer corporaties twee verschillende waarderingen zouden moeten opstellen, een op basis van continuïteit voor de jaarrekening en een op basis van discontinuïteit voor de Aw en WSW.

Door de aanpassing in de waarderingswijze ontstaat een uniforme waarderingswijze van de geborgde leningen door de Aw en WSW. De aanpassing leidt er toe dat er meer consistentie ontstaat in de beoordelingen van de individuele corporaties en het kapitaalbeleid van WSW. Deze zijn namelijk gebaseerd op dezelfde waardering. 

Hier kunt u meer lezen over de veranderde waarderingswijze.

Heeft u nog vragen, stelt u deze dan aan uw accountmanager.

 

Deel deze pagina