Opschorting rentemaxima

Publicatiedatum: 19-12-2022

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft besloten om met ingang van 1 januari 2023 het vooraf toetsen van nieuwe leningen aan rentemaxima op te schorten. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of de rentemaxima permanent opgeheven kunnen worden. De Richtlijn Geborgde leningen zal naar aanleiding hiervan worden aangepast

De rentemaxima voor het borgen van nieuw af te sluiten leningen dienden lange tijd als een beheersmaatregel om te voorkomen dat WSW borg moest staan voor leningen tegen hogere dan marktconforme rentecondities. Door wijzigingen in wet- en regelgeving en de professionalisering van de treasury functie verwacht WSW dat het hanteren van rentemaxima niet meer nodig is. WSW gaat ervan uit dat de deelnemer zelf de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt volgt en in staat is om te beoordelen welke rentecondities marktconform zijn. Conform treasury statuut vragen deelnemers al standaard offertes op bij meerdere partijen voordat een geborgde lening wordt afgesloten.  

WSW zal met ingang van 2023 de door partijen overeengekomen rentes op geborgde leningen monitoren. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw accountmanager.

 

Deel deze pagina