Waarborgfonds Sociale Woningbouw voldoet in 2021 aan beleidsregels

Publicatiedatum: 08-11-2022

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) concludeert dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het jaar 2021 in voldoende mate heeft voldaan aan de nieuwe beleidsregels I (borgingsmogelijkheden WSW), II (borging van geldleningen) en III (informatieverstrekking). Het risicokapitaal is toereikend en ook de informatievoorziening van WSW aan de Staat der Nederlanden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over hun positie als achtervangers beoordeelt de Aw als voldoende. Voorwaarden voor verstrekking van borging van geldleningen worden voldoende nageleefd.

Dit staat in het rapport ‘Toezicht WSW 2021’ dat op 3 november door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) rapporteert jaarlijks als toezichthouder op WSW.

Lees hier meer.
 

Deel deze pagina