Wijziging emailadres bij insturen vrijgaveverzoek aan WSW

Publicatiedatum: 21-07-2022

 

Woningcorporaties specificeren de aangeboden DAEB-Registergoederen bij de jaarlijkse dVi-opvraag, of zoveel eerder als door WSW gewenst. Als een corporatie belang heeft bij vrijgave van onderpand, stuurt zij WSW hiervoor een volledig ingevuld vrijgaveverzoek. De richtlijn Onderpand geeft aan in welke gevallen een vrijgaveverzoek van toepassing is en hoe WSW een dergelijk verzoek beoordeelt.

Tot op heden konden vrijgaveverzoeken rechtsreeks verstuurd worden aan de eigen accountmanager bij WSW. Vanaf heden is een nieuw emailadres beschikbaar: onderpandwswnl

De accountmanager blijft het primaire aanspreekpunt voor vragen over het proces en de inhoudelijke beoordeling van het vrijgaveverzoek.

Leest u hier verder voor meer informatie.

 

Deel deze pagina