Implementatie strategisch programma brengt oplossingen voor zekerstellen omvang Risicokapitaal WSW

Publicatiedatum: 02-11-2021

 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) concludeert in een vandaag uitgebracht rapport dat de toereikendheid van de omvang van het Risicokapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onzeker was in 2020. De Aw noemt daarbij tegelijkertijd dat WSW inmiddels bezig is met het implementeren van oplossingen. WSW startte het strategisch programma om ook in de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te garanderen. De implementatie is sinds begin 2021 in volle gang en leidde al ondermeer tot een vernieuwd Reglement van Deelneming en nieuwe beleidsregels per 1 juli 2021. Eind 2021 zullen de wijzigingen in het kader van het strategisch programma zijn afgerond.

Meer informatie is te lezen in het rapport ‘Toezicht WSW 2020’ dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 2 november aan de Tweede Kamer aanbiedt. De Aw rapporteert jaarlijks als toezichthouder op WSW.

 

Lees hier het rapport ‘Toezicht WSW 2020’ 

Lees hier de Kamerbrief over het rapport Toezicht WSW 2020

Deel deze pagina