Oproep tot kandidaatstelling voor verkiezingen leden Deelnemersraad WSW

Publicatiedatum: 11-10-2021

Per 1 januari 2022 zijn er vier vacatures in de Deelnemersraad. Dit betekent dat hiervoor later dit jaar verkiezingen worden gehouden. Als gevolg van de nieuwe zeggenschap van de Deelnemersraad vanuit het strategisch programma WSW is dit de eerste keer dat deze verkiezingen plaatsvinden.

Inspraak op beleid WSW en vertegenwoordiging vanuit collectief belang

Vindt u het belangrijk om inspraak te hebben op het beleid van WSW en uw collega-deelnemers te vertegenwoordigen vanuit het collectieve belang en vindt u het interessant om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij zaken die voor deelnemers belangrijk zijn, maak dan gebruik van deze mogelijkheid en stel een kandidaat voor de verkiezingen voor het lidmaatschap van de Deelnemersraad.

Kandidaatstelling

De verkiezingen worden voorafgegaan door kandidaatstelling aan de Voordrachtscommissie. Kandidaatstelling kan iedere deelnemende corporatie bij WSW doen. De Voordrachtscommissie toetst vervolgens de profielen van de kandidaten aan het profiel van de Deelnemersraad en komt (mede) op grond hiervan tot een voordracht aan de deelnemers. De deelnemers kiezen en benoemen vervolgens de leden van de Deelnemersraad. Bij de voordracht houdt de Voordrachtscommissie rekening met een representatieve afspiegeling, zoals nader beschreven is in het profiel.
 

Leest u hier meer over wat het lidmaatschap van de Deelnemersraad inhoudt en hoe de procedure is ingericht.

 

 

Deel deze pagina