Consequenties nieuwe achtervangsystematiek voor mutaties in bestaande leningen

Publicatiedatum: 09-09-2021

WSW is met VNG en gemeenten overeengekomen over te gaan naar een nieuwe achtervangsystematiek.

De nieuwe achtervangovereenkomst is 1 augustus 2021 ingegaan voor leningen die vanaf die datum worden afgesloten. De gemeenten hebben niet ingestemd met een herverdeling van de bestaande achtervang op leningen die tot 1 augustus 2021 zijn aangegaan.

Daardoor zijn er op dit moment onduidelijkheden ontstaan over de mate waarin WSW kan en mag meewerken aan herfinanciering van vroegtijdige aflossingen die ertoe leiden dat de achtervang van een specifieke gemeente verdeeld wordt over andere bij de deelnemende corporatie betrokken gemeenten. Dit is alleen aan de orde als een corporatie werkzaam is in meer dan 1 gemeente. Meer informatie hierover leest u hier. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met uw accountmanager

Deel deze pagina