Achtervang is akkoord met voorgestelde documenten strategisch programma

Publicatiedatum: 22-04-2021

 

Zowel de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de VNG hebben ingestemd met de documenten in het kader van het strategisch programma. Nu de achtervang akkoord is, kan WSW de implementatie starten en samen met zijn deelnemers de afrondende stappen zetten richting een toekomstbestendig borgstelsel.

De minister heeft door middel van een kamerbrief de Tweede Kamer ingelicht. WSW is verheugd dat de achtervang hiermee heeft ingestemd.

Robuust borgstelsel

Na ruim twee jaar voorbereiding staat 2021 in het teken van de implementatie van het strategisch programma. Het programma heeft tot doel om ook in de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te garanderen. De woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW moeten tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn en blijven, dat is het uitgangspunt.

Online informatiesessies voor deelnemers WSW

De voorgestelde wijzigingen die zullen worden doorgevoerd kwamen tot stand na intensief overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes, VNG en de Deelnemersraad van WSW. Voor corporaties komt dit bijeen in een vernieuwing van onderdelen van het Reglement van Deelneming hetgeen leidt tot een aantal zaken die wij vragen.

 

De komende maanden vraagt WSW zijn deelnemers om:

- de interne besluitvorming ten aanzien van voorgestelde wijzigingen op te starten;

- indien nodig, nieuwe volmachten af te geven;

- Addenda bij bestaande leningen te tekenen vanwege nieuwe leningdocumentatie;

- de obligolening aan te gaan.

Bovenstaande zaken worden toegelicht tijdens online, interactieve informatiesessies waarvoor WSW de deelnemers uitnodigt.

Het streven is dat in 2021 alle handtekeningen zijn gezet.

Lees hier meer over het strategisch programma

 

 

Deel deze pagina