Nieuwsdetail

Behoefte aan meer inzicht in verwerking kabinetsplannen door woningcorporaties in dPi

Publicatiedatum: 07-10-2020

Maak impact van kabinetsplannen in dPi of op meerjarenbegroting zichtbaar

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt. Het betreft onder andere het voornemen tot een eenmalige huurverlaging en een voorgenomen korting op de verhuurderheffing. Deze plannen kunnen effect hebben op de meerjarenbegroting van corporaties en daarmee de opgave in dPi 2020. Het effect kan per corporatie verschillen.

Aw en WSW willen graag inzicht hoe corporaties zijn omgegaan met de kabinetsplannen. Daarom verzoeken Aw en WSW de corporaties om duidelijk in de meerjarenbegroting aan te geven of hierin rekening is gehouden met deze kabinetsplannen. Bij voorkeur worden de maatregelen verwerkt in de verwachting (formele pad in de meerjarenbegroting) en in de aan te leveren dPi. Als de corporatie de kabinetsplannen nog niet verwerkt in dPi, vragen we de corporatie om – indien mogelijk – via een afzonderlijk scenario in de meerjarenbegroting de impact hiervan zichtbaar te maken.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden