Nieuwsdetail

Vernieuwde WSW portefeuillerapportage nu beschikbaar

Publicatiedatum: 15-07-2020

WSW heeft de portefeuillerapportage per 31 december 2019 gepubliceerd. In deze rapportage laten wij tweemaal per jaar zien welke ontwikkelingen zich voordoen in de sector en binnen het borgstelsel. De recente  rapportage geeft inzicht in de door WSW gesignaleerde ontwikkelingen en risico’s van woningcorporaties in 2019. Het is gebaseerd op de verantwoordingscijfers van de deelnemende woningcorporaties over 2018 (dVi2018) en de risicobeoordelingen in 2019. Het volledige rapport is in een vernieuwde vormgeving hier te lezen.
 
Inhoud rapportage

De ontwikkeling van het risico dat WSW loopt ten opzichte van de zekerheden die daar tegenover staan wordt beschreven in hoofdstuk 2. Onderdeel van dit hoofdstuk is ook het effect van een aantal richtlijnen met betrekking tot renterisico, derivaten en onderpand. De afgelopen jaren hebben we een groei in de waarde van het onderpand gezien waartegenover lange tijd een dalende Geborgde Leningenportefeuille stond. In 2019 is in tegenstelling tot de jaren daarvoor de totale leningenportefeuille marginaal toegenomen.

Hoofdstuk 3 geeft de samenstelling van de portefeuille van WSW weer in verschillende categorieën zoals Bijzonder Beheer, corporaties met een leningenportefeuille van meer dan € 1 miljard en de ontwikkeling van financiële ratio’s. We zien dat het risicoprofiel van de woningcorporaties gemiddeld is verbeterd, waardoor meer corporaties in de lagere risicoklassen vallen.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden