Nieuwsdetail

Resultaten 'Opgaven en Middelen' gepubliceerd

Publicatiedatum: 03-07-2020

Resultaten onderzoek Opgaven en Middelen gepubliceerd

Drie ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Economische Zaken en Klimaat) en Aedes hebben opdracht gegeven tot het onderzoek ‘Opgaven & Middelen’. Dit betreft een onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële positie van de corporatiesector en de haalbaarheid van de langetermijnopgaven waar de sector voor staat. Het onderzoek is uitgevoerd door ABF Research (opgave) en WSW (financiële doorrekening). Inmiddels is het onderzoek afgerond. BZK en Aedes publiceerden op 3 juli 2020 de onderzoeksresultaten. WSW beperkt zich tot de financiële doorrekeningen en verwijst voor de onderzoeksresultaten en de interpretaties daarvan naar de opdrachtgevers. WSW blijft de politieke en maatschappelijke discussie van nabij volgen vanuit zijn positie als borger en komt nog met een standpunt vanuit deze positie.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen:

1. Kwantificering in omvang en kosten van de maatschappelijke opgaven voor de woningcorporaties (ABF Research);

2. Confrontatie hiervan met de financiële slagkracht van de corporatiesector op korte en lange termijn, op landelijk en regionaal niveau (WSW).

Aanleiding voor onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek is de motie Ronnes. Deze vraagt om de volkshuisvestelijke opgaven waar corporaties voor staan af te zetten tegen de financiële positie van de sector, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele regionale verschillen in opgaven en financiële slagkracht in woningmarktregio’s. Daarnaast moet worden voldaan aan de afspraken binnen het Klimaatakkoord (een verzameling van maatregelen die het kabinet-Rutte III in juni 2019 aankondigde, met als doel de uitstoot van stikstofdioxide te verminderen en zo de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken).

Lees hier het hoofdrapport opgaven en middelen woningcorporaties

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden