Informatie-opvraag deelnemende corporaties

Publicatiedatum: 19-12-2019

Zoals gebruikelijk ontvangen corporaties in de tweede week van januari van WSW een aantal informatieverzoeken. Dit doen wij via twee aparte e-mailberichten.

In het eerste e-mailbericht vragen wij corporaties met derivaten om te controleren of de informatie per ultimo 2019 juist is. Daarnaast vragen wij corporaties om voor een juiste vaststelling van het borgingsplafond enkele gegevens aan te leveren over de liquide-middelenpositie ultimo 2019 en de eventuele ruimte in aangetrokken variabele hoofdsomleningen. Tot slot vragen wij de corporatie de meegestuurde bestuursverklaring rechtsgeldig te ondertekenen.

In het tweede e-mailbericht vraagt onze backoffice de corporaties om te controleren of de bij ons bekende informatie over de leningportefeuille per ultimo 2019 juist en volledig is.

Wij vragen de corporaties om uiterlijk 31 januari 2020 te reageren op onze verzoeken.

Deel deze pagina