2019

14-02-2019 Peter Boerenfijn – Habion, Houten
14-02-2019 Esther Borstlap - Woonborg, Vries
14-02-2019 Roland Marx – Dunavie, Katwijk
14-02-2019 Patrick Arxhoek - Woonbron, Rotterdam
14-02-2019 Peter Winterman - Ons Huis Enschede
17-07-2019 Peter Verheijen - Stadlander Bergen op Zoom
17-07-2019 Michel Bakker - GroenWest Woerden
17-07-2019 Gerrit Bos - Domesta Emmen
17-07-2019 Barend Kuenen - DUWO Delft
17-07-2019 Ria Koppen - Haag Wonen Den Haag
17-07-2019 Monique Boeijen - Actium, Assen
17-07-2019 Hélène Pragt - Ymere Amsterdam
17-07-2019 Willem Jan van Lokven - Mooiland Ede
03-01-2019 Afwikkeling sanering WSG
07-01-2019 Informatie-opvraag januari 2019
14-01-2019 Rentemaxima januari 2019
22-01-2019 WSW werkt mee aan oplossing financiële problemen SHH
04-02-2019 Rentemaxima februari 2019
11-02-2019 Bestuurlijke brief verticaal toezicht
05-03-2019 Rentemaxima maart 2019
19-03-2019 Regionale bijeenkomsten WSW mei 2019: op naar een toekomstbestendig stelsel
02-04-2019 Rentemaxima april 2019
15-04-2019 Op naar een toekomstbestendig borgstelsel
02-05-2019 Rentemaxima mei 2019
06-05-2019 Tarieven premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding 2019
09-05-2019 Presentatie corporatiebijeenkomsten strategisch programma
14-06-2019 Regiobijeenkomsten strategisch programma
26-06-2019 Jaarstukken WSW 2018 beschikbaar
27-06-2019 De Raad van Commissarissen van WSW (RvC) benoemde per 25 juni 2019 Dirk Brounen tot lid van de RvC.
01-07-2019 Afsplitsing Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) voltooid
04-07-2019 Verduidelijking definities voor onderhoud en beheer
04-07-2019 Wijzigingen Deelnemersraad per 1 juli 2019
05-07-2019 Onvoldoende financiële ruimte voor ambities corporaties in Metropoolregio Amsterdam
19-07-2019 Vertrouwen achtervangers in maatregelen WSW
26-07-2019 WSW houdt AAA-rating van S&P maar met verbeterde outlook
30-07-2019 Afspraken op hoofdlijnen over strategisch programma WSW
02-08-2019 Moody’s herbevestigt AAA-rating WSW met outlook stabiel
16-08-2019 Leidraad economische parameters dPi 2019
30-09-2019 Saneringsheffing 2019 is nul euro
10-10-2019 Presentatie strategisch programma oktober 2019
29-10-2019 Portaal indienen dPi2019 is open
04-11-2019 Portefeuillerapportage medio 2019
03-12-2019 Moody’s herbevestigt AAA-rating WSW met outlook stabiel
04-12-2019 Afhandelen leningen decembermaand
09-12-2019 Gemandateerd saneerder WSW akkoord met aanpassingen Verbeterplan Vestia
19-12-2019 Informatie-opvraag deelnemende corporaties

2018

09-01-2018 Wijzigingen Deelnemersraad per 1 januari 2018
09-01-2018 Rentemaxima januari 2018
26-01-2018 Aanpassing bestuursverklaring 2018
01-02-2018 Aw en WSW tekenen convenant samenwerking
01-02-2018 Consultatie gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW van start
01-02-2018 Rob Rötscheid nieuwe bestuursvoorzitter WSW
01-02-2018 Nieuwe voorzitter en lid Raad van Commissarissen WSW
05-02-2018 Rentemaxima februari 2018
05-02-2018 Borgstelsel kan investeringen in duurzaamheid aan, veel corporaties niet
12-02-2018 WSW in gesprek met corporaties over vragen bij volmacht 2018
13-02-2018 WSW geborgde leningen komen in aanmerking voor 0% risicoweging onder CRR
08-03-2018 Rentemaxima maart 2018
09-03-2018 Uitstel ondertekening volmacht 2018
22-03-2018 Informatie over corporaties aan gemeenten
09-04-2018 Rentemaxima april 2018
17-04-2018 Nieuwsbrief verbeteren informatievoorziening
17-04-2018 Jo van Kalsbeek nieuwe bestuurder WSW
24-04-2018 Tarieven premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding 2018
01-05-2018 dPi 2018: SBR-portaal in plaats van CorpoData-portaal
14-05-2018 Rentemaxima mei 2018
22-05-2018 Nieuwsbrief WSW ontvangen?
28-05-2018 Nieuwsbrief AW-WSW 24 mei 2018
28-05-2018 Portefeuillerapportage gereed
06-06-2018 Bestuurlijke brief verticaal toezicht
19-06-2018 Kom naar de informatiebijeenkomsten beleidswaarde
21-06-2018 Rentemaxima juni 2018
29-06-2018 WSW werkt mee aan oplossing financiële problemen WSG
03-07-2018 Rentemaxima juli 2018
24-07-2018 Gezamenlijke leidraad economische parameters dPI 2018
25-07-2018 WSW behoudt kredietwaardigheid maar met verschillende vooruitzichten
06-08-2018 Rentemaxima augustus 2018
07-08-2018 Toelichting marktwaarde en beleidswaarde in dPi 2018
07-08-2018 Uitvraag beleidswaarde 1 oktober 2018
21-08-2018 Volmacht 2018 onderdeel onderzoek hervorming zekerheidsstructuur
30-08-2018 Sheets regionale bijeenkomsten beleidswaarde beschikbaar
04-09-2018 Rentemaxima september 2018
24-09-2018 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hoogte saneringsheffing 2018 vast op € 159.440.421
25-09-2018 Saneringsheffing dPi 2018
25-09-2018 Joop Pot nieuw lid Raad van Commissarissen WSW
02-10-2018 WSW-onderzoek ziet grenzen aan investeren in verduurzaming bij corporaties
08-10-2018 Rentemaxima oktober 2018
17-10-2018 Nieuw lid Deelnemersraad WSW: Peter Winterman van Ons Huis Enschede
17-10-2018 Portefeuillerapportage per 30 juni 2018
18-10-2018 Jaarverslag 2017 en liquiditeitsprognose 2018-2022
06-11-2018 Rentemaxima november 2018
07-11-2018 Invoer dPi2018 van start
08-11-2018 WSW verbetert toetsing risicobereidheid in borgstelsel
13-11-2018 Gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW definitief
13-11-2018 Bestuurlijke brief verticaal toezicht
03-12-2018 DNB geeft pensioenfondsen duidelijkheid over vaststelling kredietrisico WSW-geborgde leningen
04-12-2018 Film '35 jaar WSW'
10-12-2018 Rentemaxima december 2018

2020

09-03-2020 Informatie over corporaties aan gemeenten
02-01-2020 Wijzigingen deelnemersraad per 1 januari 2020
02-01-2020 Anneke Lalkens - Patrimonium Groningen
24-02-2020 Consultatie strategisch programma
25-02-2020 Werking richtlijn derivaten tijdelijk opgeschort
18-03-2020 Maatregelen met betrekking tot het coronavirus
31-03-2020 Einde consultatie strategisch programma
23-04-2020 De facturen borgstellingsvergoeding voor het eerste kwartaal van 2020 zijn verzonden.
28-04-2020 Financieel kader Aw/WSW gereed
19-05-2020 Voorkom vertraging in afhandeling leningovereenkomst traject.
29-06-2020 WSW pakt onzekerheid over toereikendheid risicokapitaal met strategisch programma voortvarend op
30-06-2020 Richtlijn derivaten aangepast
03-07-2020 Resultaten 'Opgaven en Middelen' gepubliceerd
06-07-2020 S&P bevestigt en publiceert AAA-rating voor WSW
10-07-2020 De tarieven premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding 2020 zijn vastgesteld.
14-07-2020 WSW publiceert verantwoordingsdocument strategisch programma
15-07-2020 Vernieuwde WSW portefeuillerapportage nu beschikbaar
20-08-2020 Leidraad economische parameters dPi2020
08-09-2020 Kredietbeoordelaar Moody’s herbevestigt AAA-rating WSW. Outlook stabiel.
01-10-2020 Woningcorporaties hoeven in 2020 geen bijdrage in saneringsfonds te storten
07-10-2020 Behoefte aan meer inzicht in verwerking kabinetsplannen door woningcorporaties in dPi

2016

02-02-2016 WSW geborgde leningen solvabiliteitsvrij onder Solvency II

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden