Toegestane leningen
Over WSW

Toegestane leningen

Om leningen te kunnen borgen hanteert WSW standaard leningovereenkomsten. Deze zijn vastgesteld in overleg met de financiers en de achtervangers. Uit oogpunt van eenduidigheid, transparantie en efficiëntie hanteert WSW een ‘plain vanilla’-beleid als het gaat om mogelijke leningvormen.

De volgende vormen zijn mogelijk: 

  • De lening kent een vaste rente of een variabele rente.
  • De lening kent een aflossing aan het eind, lineair of annuïtair.
  • De lening heeft een looptijd van minimaal twee en maximaal vijftig jaar

Voorwaarden

Verder gelden nog de volgende voorwaarden:

  • Het moment van storting is maximaal zes maanden later dan de afsluitdatum  
  • Een gemeente moet de achtervang voor de lening willen innemen. Dit kan d.m.v. een achtervangovereenkomst met WSW of een collegebesluit per lening.

Lees meer over forward starting leningen.

Lees meer over herfinanciering gemeenteleningen.

Lees meer over bijzondere leningsvormen.