Afspraken borgstelsel
Over WSW

Afspraken borgstelsel

Op deze pagina vindt u de overeenkomsten met het Rijk (ministerie van BZK) en met de VNG over de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel: de 'achtervang'. De afspraken die WSW maakte met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de samenwerking met Aedes vindt u hier. Ten slotte vindt u hier het mandaatbesluit sanering aan WSW.

(On)gelimiteerde achtervangovereenkomst

Wanneer een gemeente een (on)gelimiteerde achtervangovereenkomst sluit met WSW behoeft de gemeente niet op elke individuele lening mee te tekenen.

Reglement van Deelneming

In het Reglement van Deelneming van WSW staan duidelijk alle rechten en plichten vermelde waaraan deelnemende corporaties zich dienen te houden.

Afspraken

De afspraken met de diverse belangenhouders in het borgstelsel vindt u hieronder en rechts direct als downloads.

Overeenkomst Staat der Nederlanden - WSW
Toezicht- en verantwoordingsovereenkomst Staat - WSW per 1 juli 2015 (met bijlagen per 22 september 2016)
Toezicht- en verantwoordingsovereenkomst VNG- WSW per 1 juli 2015 (met bijlagen per 20 september 2016)
Informatieprotocol Aw-WSW
Samenwerkingsovereenkomst WSW-Aedes
Mandaatbesluit sanering
Woningwet en sanering