Strategisch programma

In 2018 is het borgstelsel voor het eerst echt op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en kreeg WSW twee aanspraken op zijn risicovermogen te verwerken.

We startten eind 2018 een strategisch programma om in de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen en het mogelijk te blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn. Dit programma borduurt voort op de verbeteringen die wij al doorvoerden.

Kernvraag van het programma is: wat is nodig voor een toekomstbestendig, sterk borgstelsel? Het gaat over de thema's:

  • goed geregelde zekerheden bij (dreigende) discontinuïteit van deelnemende corporaties. Wij worden in het geval van faillissement preferent schuldeiser en krijgen op dat moment meer zeggenschap, zodat er geen geld weglekt buiten het stelsel;
  • versterking van het benodigd risicokapitaal in de sector en ons risicovermogen om een toekomstbestendig borgstelsel te garanderen;
  • een goede balans in zeggenschap van de deelnemers en andere belanghebbenden.

Betrokkenheid deelnemersraad

De deelnemersraad (DR) is vanaf het begin van het strategisch programma zeer nauw betrokken. De raad dacht mee vanaf de analyse van de risico's en de formulering van de ontwerpcriteria tot en met de uitwerking van details.

Verschillende DR-leden zitten in werkgroepen met andere partijen zoals Aedes, VNG en BZK. In die werkgroep worden onderdelen uitgewerkt en verdiept. Daarnaast is de DR betrokken bij overleg tussen corporaties en WSW over een goede balans tussen de belangen van het collectief en de individuele corporaties bij de uitwerking van de juridische zekerheden. Onderdeel daarvan is een vernieuwing van de volmacht. DR-leden waren ook aanwezig bij de regiobijeenkomsten, opdat de aanwezige corporaties en WSW niet óver maar mét de raad konden spreken.

Steeds toetst de DR de mogelijke oplossingen en maatregelen in dit programma aan de doelstelling van WSW en zijn deelnemers, namelijk: toegang tot kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden, een aantrekkelijke prijs en een aanvaardbaar risico.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden