Consultatie strategisch programma

Consultatie strategisch programma beƫindigd

Inmiddels is de consultatie gesloten.

Wij danken u voor de reacties die wij van u mochten ontvangen. Zij vormen de basis voor een verantwoordingsdocument waaraan wij in april en mei werken. Daarin is ook de wijze van verwerking in de documentatie inclusief de onderbouwing daarvan te lezen. Overleg en besluitvorming met onze belanghebbenden over de definitieve documentatie volgen in mei en juni van dit jaar. Vervolgens publiceren wij definitieve versies van de documenten samen met het verantwoordingsdocument.

In de blokken aan de rechterkant van deze pagina vindt u (1) een toelichting, (2) welke documenten ter consultatie werden aangeboden en (3) documenten ter informatie.

Hoewel de reactiemogelijkheid inmiddels is gesloten, kunt u alles nog eens doornemen indien gewenst:

1. Bekijk nogmaals de korte film over het strategisch programma.
2. Bekijk de animaties die per onderdeel uitleggen wat we precies van u vragen: Goed geregelde zekerheden, Een robuust borgstelsel, Obligo in de praktijk.
 

Wij vragen u te zijner tijd:

  • voor toekomstige leningen een standaardgeldleningsovereenkomst te ondertekenen;
  • voor lopende leningen een addendum bij de standaardgeldleningsovereenkomst te ondertekenen;
  • een obligolening ter hoogte van 2,6% van uw geborgde schuldrestant aan te gaan en te ondertekenen.

In beginsel hoeft u geen nieuwe volmacht voor DAEB-activa te ondertekenen, behalve wanneer (i) u dit zelf wilt, (ii) uw corporatie in bijzonder beheer is bij WSW of (iii) er sprake is van onderdekking in de hypothecaire inschrijving zoals vermeld in uw huidige volmacht.

Niet-DAEB-activa vallen niet langer onder de nieuwe volmacht. De nieuwe volmacht betreft een volmacht voor alleen DAEB-activa. Wij vragen aan u een volmacht voor niet-DAEB-activa te ondertekenen op het moment dat u een melding doet van de situatie waarbij uw corporatie over onvoldoende financiĆ«le middelen beschikt om  uw werkzaamheden te kunnen voortzetten.

Zeggenschap

Een verandering in het strategisch programma betreft de zeggenschap. Deelnemers krijgen, binnen de risicobereidheid van de achtervangers (99%), een eigenstandige positie ten aanzien van de onderlinge risicobereidheid. Als de risicopositie van de deelnemer wijzigt door (beleids)wijzigingen vanuit WSW, dan moet dit met instemming van de deelnemersraad gebeuren. De deelnemersraad wordt omgevormd naar een gekozen vertegenwoordiging van de deelnemers. U leest meer hierover in het document 'Zeggenschap' bij de documenten ter informatie.

Vertrouwen van deelnemersraad, achtervangers en Aedes

De afgelopen anderhalf jaar spraken wij regelmatig met onze directe belanghebbenden, de deelnemersraad, het ministerie van BZK, de VNG en Aedes. Wij bespraken onze doelen, vraagstukken, overwegingen en oplossingen met elkaar. Deze belanghebbenden hebben uitgesproken dat zij positief zijn over de veranderingen die wij voorstaan met het strategisch programma. De deelnemersraad was van mening dat er vanuit het collectief van deelnemers een goed en samenhangend pakket documenten beschikbaar was voor de consultatie. Wij zijn blij met dit vertrouwen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden