Consultatie strategisch programma

Documenten ter consultatie
Reglement van Deelneming Volmacht voor DAEB-activa Volmacht voor niet-DAEB-activa Standaardgeldleningsovereenkomst Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie WSW Addendum bij standaardgeldleningsovereenkomst Obligolening
Documenten ter informatie
Zeggenschap Hypotheekakte DAEB Hypotheekakte niet-DAEB Algemene bepalingen hypotheekstelling Pandakte bankrekeningen en overige vorderingen Pandakte aandelen in woningvennootschap
Toelichting op documenten
Toelichting op de documenten