Over WSW
Over WSW

Over WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting. Als ‘hoeder van de borg’ draagt WSW bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting door objectief risicomanagement. Dat is onze kerntaak. Objectief in de zin van het voeren van een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening houdt met alle belangenhouders.

WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van corporaties.

De borgstelling van WSW is ingebed in een zekerheidsstructuur. Die structuur moet ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om eventuele financiële problemen bij één of meerdere WSW-deelnemers op te lossen zonder dat het borgstelsel zelf in gevaar komt.

Missie en visie volgen uit de positie van WSW in het borgstelsels en in de zekerheidsstructuur: WSW draagt als ‘hoeder van de borg’ door objectief risicomanagement bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met een zelfstandig bestuur, een Raad van Commissarissen, een Commissie van Bezwaar en een Deelnemersraad.
Voor de woningcorporaties is WSW feitelijk een onderlinge waarborgmaatschappij die steunt op ‘solidariteit’ binnen het borgstelsel en de zekerheidsstructuur.
Met ingang van 1 juli 2015 heeft WSW een (publiekrechtelijke) taak. Per die datum mandateerde de minister voor Wonen en Rijksdienst de uitvoering van de saneringstaak aan WSW.
Werken bij WSW betekent werken voor een organisatie die als kernwaarden heeft: resultaatgericht, risicobewust, open en veranderingsgericht.
Publicaties van WSW omvatten o.a. jaarverslag en trendanalyse. Daarnaast zijn er een aantal financiële overzichten en presentaties van WSW.

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.