Over WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt via borging voor gunstige financiering van woningcorporaties. Wij borgen leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. 

WSW ondersteunt zijn deelnemers bij de uitvoering van hun kernactiviteit: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.

Door borg (garant) te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van deelnemers, zorgen wij ervoor dat corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden. Wij beoordelen daarnaast de risico's van woningcorporaties en van de sector als geheel.

WSW is een zelfstandige, privaatrechtelijke stichting met een bestuur, een Raad van Commissarissen, een Commissie van Bezwaar en een Deelnemersraad en circa 70 medewerkers. Lees hier hoe we zijn georganiseerd.

Lees meer...
Over Ons Borging Sanering Nieuws & publicaties Werken bij WSW Contact