Nieuwsbericht
Media

WSW wijzigt informatieverstrekking aan gemeenten

dinsdag 10 januari 2017

Vanaf 2017 verstrekt WSW de vijf financiële ratio’s aan die gemeenten die vermeld zijn in de geborgde leningsovereenkomsten van de corporatie en die bij WSW ingezet onderpand van de corporatie binnen hun grenzen hebben.

Het gaat om de versie van de ratio’s die WSW hanteert voor zijn risicoclassificatie. Doel hiervan is om zo te voorzien in de behoefte van gemeenten aan inzicht in de financiële soliditeit van deelnemende corporaties vanuit hun volkshuisvestelijke taak en vanuit hun positie als achtervanger. We gaan hiermee in op een eerder verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Onze Deelnemersraad en branchevereniging Aedes brachten hierover een positief advies uit. We doen dit voortaan jaarlijks in de maand april. 

Bundeling

We bundelen de informatie over de vijf ratio’s met andere informatie die we al aan gemeenten gaven. Zo informeerden we de gemeenten al langere tijd over de hoogte van het borgingsplafond van de corporaties waar de gemeente bij betrokken is. Vanaf 2017 doen we dat dus ook jaarlijks in april. 

Ook deelden we in april al het leningenoverzicht per gemeente (met informatie over de afzonderlijke geborgde leningsovereenkomsten waarin de gemeente is vermeld) en het schuld-/WOZ-overzicht (met informatie over de geborgde schuld tegenover de WOZ-waarde van het onderpand). Dat blijft zo. 

De overige informatieverstrekking van WSW aan de gemeenten blijft ongewijzigd.