Nieuwsbericht
Media

WSW werkt mee aan oplossing financiële problemen WSG

vrijdag 29 juni 2018

WSW werkt in zijn rol als borger mee aan de oplossing van de financiële problemen van woningcorporatie WSG. Dit nadat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door WSG ingediende aanvraag voor saneringssubsidie gedeeltelijk toekende.

 

Aanspraak

Door de gedeeltelijke toekenning van saneringssubsidie ontstaat een aanspraak op de door WSW verstrekte borgstellingen. Deze aanspraak leidt ertoe dat de borger de reguliere rente- en aflossingsverplichtingen van de resterende leningen voldoet op basis van de dienst der lening. Dit bevestigde WSW in een met WSG gesloten intentieovereenkomst. Op deze manier werkt de borger mee aan een oplossing binnen de wettelijke kaders en regels van het borgstelsel die resulteert in de kleinst mogelijke aanspraak op de borg. Uiteindelijk kan dit betekenen dat WSW in de toekomst obligo moet innen om aan zijn verplichtingen te voldoen.                       

 

Uitwerking

De komende tijd werken de betrokken partijen (WSW, WSG, de acht regiocorporaties en de betrokken financiers) verder aan de uitwerking van de bepalingen en voorwaarden uit de intentieovereenkomst. Streven is om voor 1 september a.s. een uitwerkingsovereenkomst te sluiten. De realisering van die overeenkomst is voorzien vóór 1 januari 2019.

Lees hier de brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer.
Lees hier het saneringsbesluit over WSG.
Lees hier de bijlage Toetsingkader Risicoregelingen Vrijwaring Woningstichting Geertruidenberg.

Lees hier de zienswijze WSW op de saneringsaanvraag van WSG