Nieuwsbericht
Media

WSW werkt mee aan oplossing financiële problemen SHH

dinsdag 22 januari 2019

Onlangs tekenden Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en Stichting Woonbron (Woonbron) een overeenkomst.

Dit maakt het mogelijk om alle bezit en een bijpassend deel van de leningen van SHH via een juridische afsplitsing uiterlijk per 1 juli 2019 over te laten gaan naar Woonbron. De overblijvende leningen die niet meegaan naar Woonbron blijven achter in SHH. WSW voldoet de rente- en aflossingsverplichtingen van die leningen op basis van een aanspraak op zijn borgstelling.