Nieuwsbericht
Media

WSW verstuurt eerste facturen premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding

maandag 3 april 2017

Donderdag 6 april 2017 verstuurt WSW de eerste kwartaalfacturen voor premies borgstellingsvergoeding. Daarvoor geldt sinds 1 januari 2017 een premiedifferentiatie.

In december 2016 communiceerden wij hier al over. U kunt dit bericht hier nog eens nalezen.

De voor de premiedifferentiatie gehanteerde tariefgroepindeling staat los van de mogelijkheden tot borging.

Corporaties die vragen hebben over de factuur kunnen contact opnemen met hun accountmanager.