Nieuwsbericht
Media

WSW past berekening borgingsplafond en borgingstegoed aan

dinsdag 4 april 2017

Naar aanleiding van de verplichte scheiding van DAEB en niet-DAEB per 1 januari 2017 past WSW met ingang van deze datum de berekening van het borgingsplafond en borgingstegoed op drie punten aan.

Voor het borgingsplafond kijken we voortaan alleen naar de financieringsbehoefte van de DAEB-tak in de Toegelaten Instelling (TI). Voor het borgingstegoed kijken we voortaan eveneens alleen naar de DAEB-tak van de TI, tenzij sprake is van overtollige liquide middelen in de niet-DAEB-tak van de TI. Liquide middelen in verbindingen blijven voortaan buiten beschouwing. De beperkte aanpassingen hebben vooral praktische betekenis voor corporaties die administratief of hybride scheiden.

Bekijk hier de aangepaste berekening in de richtlijn borgingsplafond.

Bekijk hier de aangepaste berekening in de richtlijn borgingstegoed.