Nieuwsbericht
Media

WSW houdt AAA-rating van S&P maar met verbeterde outlook

vrijdag 26 juli 2019

Kredietbeoordelaars Standard & Poor’s (S&P) herbevestigde de AAA-rating van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en verhoogde de outlook van ‘negatief’ naar ‘stabiel’. Dat is de conclusie uit het op 25 juli 2019 gepubliceerde rapport van S&P.

De aanpassing van de vooruitzichten naar ‘stabiel’ baseert S&P vooral op de afspraken op hoofdlijnen van het strategisch programma van WSW. Dit is een pakket aan (geïntegreerde) maatregelen dat nodig is voor een robuust en toekomstbestendig borgstelsel. Voor S&P behelzen de afspraken onder meer de belangrijke maatregel dat WSW zijn risicokapitaal eerder kan versterken. Dit zorgt voor een verlaging van het liquiditeitsrisico dat WSW loopt bij eventuele aanspraken op de borg. Het betekent bovendien een verdere afname van het risico dat WSW overheidssteun nodig heeft.

De rating is voor WSW een belangrijk ‘keurmerk’ dat er mede voor zorgt dat WSW zijn kerntaak kan blijven uitoefenen: deelnemers voorzien van duurzame financiering tegen de laagst mogelijk financieringskosten.

Lees hier het laatste rapport van S&P Ratings.