Nieuwsbericht
Media

WSW geborgde leningen solvabiliteitsvrij onder Solvency II

dinsdag 2 februari 2016

DNB heeft WSW laten weten dat leningen die een garantie van de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben in aanmerking komen voor de nul procent risicofactor onder Solvency II (standaardformule). Dit is goed nieuws voor woningcorporaties omdat het aantrekken van geborgde leningen van verzekeraars duurder zou worden als dit niet het geval zou zijn.

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde Europese toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Solvency II legt eisen op aan verzekeraars, onder andere voor wat betreft aan te houden kapitaalbuffers. Deze kapitaalbuffers dienen als zekerheid dat de verzekeraars aan hun toekomstige verplichtingen (aan de polishouders) kunnen voldoen. Bij nul procent risico hoeft er geen kapitaalbuffer aangehouden te worden. Hierdoor kunnen verzekeraars woningcorporaties leningen (blijven) verstrekken tegen optimale tarieven.

Meer informatie over de behandeling van garanties onder Solvency II is te vinden op de DNB website.

Lees hier de legal opinion die WSW liet opstellen. Hieruit blijkt dat de staatsgarantie uiteindelijk volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk is.

Lees hier de Engelstalige versie van de legal opinion.