Nieuwsbericht
Media

Uitstel ondertekening volmacht 2018

vrijdag 9 maart 2018

Eén van de uitkomsten van een gesprek op 8 maart jl. over de inhoud van de volmacht 2018 met een aantal deelnemers en met Aedes is dat deelnemers van WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018.

 

Nader overleg

In ons nieuwsbericht van 12 februari 2018 gaven wij aan dat wij eventuele onbedoelde juridische bijeffecten van onderdelen van de volmacht 2018 willen voorkomen. Daarom gebruiken wij de komende periode om die mogelijke effecten zorgvuldig te analyseren. Die analyse gebruiken wij vervolgens om inhoudelijk gezamenlijk tot een beter oordeel te komen en om ten slotte bepaalde onderdelen van de volmacht iets preciezer te formuleren. Mogelijk betrekken wij in dit proces ook nog een aantal externe deskundigen. 

Communicatie

Wanneer dat proces is afgerond, gaan wij graag met onze deelnemers in gesprek over de uitkomsten. Daarna stemmen wij de op onderdelen bijgestelde volmacht 2018 nogmaals af met onze Deelnemersraad en met Aedes. Tot slot besteden wij veel aandacht aan bredere communicatie richting onze deelnemers. Over de wijze waarop wij dat doen berichten wij u op een later moment. 

Vragen

Zijn er in de tussentijd bij deelnemers (of anderen) na lezing nog vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Deelnemers kunnen altijd terecht bij hun accountmanager. Daarnaast bestaat er voor iedereen de mogelijkheid vragen of opmerkingen te mailen naar: volmacht@wsw.nl.