Nieuwsbericht
Media

Twee nieuwe leden Deelnemersraad WSW

woensdag 4 januari 2017

Per 1 januari 2017 wijzigde de samenstelling van de Deelnemersraad van WSW.

Na een gelijkluidende voordracht door de leden van de Deelnemersraad benoemde de Raad van Commissarissen van WSW in zijn vergadering van 14 december jl.  mevrouw Esther Borstlap en de heer Sjors Hartman tot lid van de Deelnemersraad per 1 januari 2017 voor een periode van drie jaar.

Mevrouw Borstlap is directeur/bestuurder van Woonborg te Vries (Drenthe), met circa 5.000 verhuureenheden een kleine corporatie. De heer Sjors Hartman is directeur Financiƫn van DUWO te Delft (Zuid-Holland), met landelijk circa 30.000 verhuureenheden tevens een categorale corporatie (studentenhuisvesting). Zij vullen de twee vacante plaatsen die waren ontstaan door het aftreden van de heren Gerrit van Erven (DUWO) en Harro Eppinga (Woonservice). Deze leden waren aan het eind gekomen van hun tweede zittingstermijn en kwamen om die reden niet meer in aanmerking voor herbenoeming.

Voordracht

Bij de voordracht door de Deelnemersraad volgde de raad de profielschets voor zijn leden. Deze is erop gericht dat de leden van de Deelnemersraad een goede afspiegeling vormen van de deelnemende corporaties. Daarvoor gelden de navolgende drie criteria:

  • De functie (verhouding directeuren/bestuurders en financieel directeuren/controllers, nu 9:6).
  • De herkomst (streven is alle delen van Nederland te vertegenwoordigen).
  • Een goede verdeling van corporaties qua omvang (groot, middelgroot en klein) en categorie (categorale corporaties voor ouderen en studenten).

Op basis van de huidige samenstelling van de Deelnemersraad is aan deze criteria voldaan.