Nieuwsbericht
Media

Regionale bijeenkomsten WSW mei 2019: op naar een toekomstbestendig stelsel

dinsdag 19 maart 2019

WSW organiseert op 6, 7 of 8 mei a.s. regionale bijeenkomsten over de ontwikkelingen in het borgstelsel. We gaan dan graag met corporaties in gesprek over welke ontwikkelingen nodig zijn naar een toekomstbestendig borgstelsel.

In 2018 is het borgstelsel voor het eerst echt op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en kreeg WSW als ‘onderlinge financiële waarborgmaatschappij’ twee aanspraken op zijn risicovermogen te verwerken. Om ook naar de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen en mogelijk te blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn startten we eind 2018 een strategisch programma waar we gedurende 2019 aan werken.

In gesprek met corporaties over oplossingsrichtingen

Graag brengen we u op de hoogte van dit strategisch programma. De afgelopen maanden deden wij onderzoek naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de positionering en versterking van het borgstelsel. Tijdens de bijeenkomsten delen wij de uitkomsten van deze onderzoeken en gaan wij met u in gesprek over de overwegingen en oplossingsrichtingen naar een toekomstbestendig borgstelsel.

Onderwerpen waar we graag met u over in gesprek gaan zijn:

  • Benodigde zekerheden in geval van (dreigende) discontinuïteit deelnemers.
  • De hoogte van het benodigd risicokapitaal in de sector en risicovermogen WSW om een toekomstbestendig borgstelsel te garanderen.
  • Marktwaarde en beleidswaarde en de gevolgen voor de ratio’s.
  • Balans in zeggenschap deelnemers en andere stakeholders.

Aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data en locaties:

VanderValk hotel Houten                      6 mei 2019        15.00 uur – 17.00 uur
VanderValk hotel Eindhoven                 7 mei 2019        09.30 uur – 11.30 uur
VanderValk hotel Zwolle                       8 mei 2019        15.00 uur – 17.00 uur

We horen graag of en wanneer we op uw komst mogen rekenen: u kunt zich tot 25 april a.s. aanmelden via aanmeldingenwswnl.