Nieuwsbericht
Media

Op naar een toekomstbestendig borgstelsel

maandag 15 april 2019

In 2018 is het borgstelsel voor het eerst echt op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en kreeg WSW als ‘onderlinge financiële waarborgmaatschappij’ twee aanspraken op zijn risicovermogen te verwerken. Om ook naar de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen en mogelijk te blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn startte WSW eind 2018 een strategisch programma waar we gedurende 2019 aan werken.