Nieuwsbericht
Media

Onvoldoende financiële ruimte voor ambities corporaties in Metropoolregio Amsterdam

vrijdag 5 juli 2019

Een groot aantal woningcorporaties in de metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft onvoldoende financiële ruimte om de ambities inzake nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen te realiseren.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) deed op verzoek van de woningcorporaties in de MRA.

Het onderzoek van WSW was onderdeel van de gesprekken tussen de woningcorporaties in de MRA, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de MRA. Zij stelden gezamenlijk een ambitieniveau vast voor nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen in de metropoolregio Amsterdam. Op basis van de uitkomst van het WSW-onderzoek maakten partijen hierover aanvullende afspraken die vandaag zijn gepubliceerd in de Woondeal MRA.

Lees hier het WSW-onderzoek.

Lees hier de afspraken over sociale huurwoningen in de metropoolregio Amsterdam.