Nieuwsbericht
Media

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hoogte saneringsheffing 2018 vast op € 159.440.421

maandag 24 september 2018

WSW is als gemandateerd saneerder belast met het innen van de saneringsheffing. Met dit nieuwsbericht informeren wij u over de hoogte van de saneringsheffing voor 2018.

Op 29 juni nam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit op de saneringsaanvraag van Woonstichting Geertruidenberg (WSG). Hiermee wordt een duurzame oplossing voor de problematiek van WSG gerealiseerd. 

Voor de realisatie van deze oplossing verleende de minister van BZK een saneringssubsidie van maximaal € 385,7 mln. Deze subsidie betaalt de saneerder uit de middelen die al in het saneringsfonds aanwezig zijn. Daarnaast is een saneringsheffing nodig om het resterende deel van de subsidie en andere kosten in het kader van sanering te kunnen voldoen. Conform artikel 115 uit het Btiv stelde de Minister van BZK op 21 september 2018 de saneringsheffing voor 2018 vast op € 159.440.421.

Conform de berekenwijze in artikel 116 Btiv wordt deze heffing verdeeld over alle toegelaten instellingen. Uiterlijk 1 oktober 2018 sturen wij u als gemandateerd saneerder een beschikking met daarin de individuele saneringsheffing voor uw toegelaten instelling.

* De rol van WSW als gemandateerd saneerder en borger
In dit nieuwsbericht informeren wij u over de hoogte van de totale saneringsheffing vanuit onze hoedanigheid als gemandateerd saneerder.
Over zaken gerelateerd aan de inning van obligo vanuit onze rol als borger informeren wij u wanneer dit aan de orde is.