Nieuwsbericht
Media

Informatie-opvraag januari 2019

maandag 7 januari 2019

Corporaties ontvangen in de tweede week van januari een e-mail van WSW. In deze e-mail vragen wij corporaties te controleren of de bij ons bekende informatie over de leningportefeuille per ultimo 2018 juist en volledig is.

Ook vragen wij corporaties met derivaten te controleren of de informatie per ultimo 2018 juist is. Tot slot vragen wij corporaties om voor een juiste vaststelling van het borgingsplafond enkele gegevens aan te leveren met betrekking tot de liquide middelenpositie ultimo 2018 en de eventuele ruimte in aangetrokken variabele hoofdsomleningen.