Nieuwsbericht
Media

Gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW definitief

dinsdag 13 november 2018

Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

Sinds eind 2016 werken Aw en WSW aan het traject Verticaal Toezicht. Doel is om de beoordeling van corporaties effectiever en efficiënter te laten verlopen. De samenwerking resulteert in een gezamenlijk beoordelingskader dat in combinatie met het samenwerkingsconvenant dat beide organisaties tekenden leidt tot een eenduidige en transparante beoordeling van woningcorporaties. Naast intensief overleg met stakeholders en een klankbordgroep van corporaties en Aedes, vonden wij het belangrijk om zoveel mogelijk partijen de gelegenheid te geven om te reageren op het concept. In de periode van 1 februari tot 1 april 2018 lag het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW daarom ter consultatie.

Consultatiereacties verwerkt in gezamenlijk beoordleingskader en verantwoordingsdocument

Ondanks dat het afgelopen periode voor de buitenwereld wellicht wat stil was rondom het beoordelingskader en de consultatie, zijn we vanaf 1 april volop aan de slag gegaan met de reacties. We kregen waardevolle input om het kader aan te scherpen. De reacties attendeerden ons ook op aandachtspunten in de verdere uitwerking van het beoordelingskader. Dat leidde met name achter de schermen tot vervolg- en afstemmingstrajecten met stakeholders rondom onder andere gegevensopvraag, beleidswaarde, verslaglegging en softwareleveranciers. Veel van de opmerkingen konden we verwerken in het beoordelingskader. Vanuit het perspectief van de borger of toezichthouder wijken we in sommige gevallen af van de suggesties. Deze weloverwogen keuzes en overwegingen lichten wij toe in een verantwoordingsdocument.

Bestuurlijke brief

Vandaag sturen wij corporaties een bestuurlijke brief met daarin de stand van zaken Verticaal Toezicht. Hierin gaan wij uitgebreid in op de ontwikkelingen rondom de beleidswaarde en het normenkader.

·        Lees hier het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW
Lees hier het verantwoordingsdocument