Nieuwsbericht
Media

DNB geeft pensioenfondsen duidelijkheid over vaststelling kredietrisico WSW-geborgde leningen

maandag 3 december 2018

DNB geeft via haar website duidelijkheid over de voorwaarden waaronder WSW-geborgde leningen een kredietrisico gelijk aan nul kunnen krijgen in het 'standaardmodel vereist eigen vermogen voor pensioenfondsen'. Dit is goed nieuws voor woningcorporaties omdat het aantrekken van geborgde leningen van pensioenfondsen duurder is als dit niet het geval is. Pensioenfondsen dienen aan te kunnen tonen dat de garantie die waarborgfondsen en de betrokken centrale overheid afgeven, voldoen aan het vereiste dat sprake is van een volledige, onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie.

Lees hier de legal opinion die WSW eerder liet opstellen, waaruit blijkt dat de staatsgarantie uiteindelijk volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk is.

Nederlandse pensioenfondsen moeten conform de Pensioenwet vermogen aanhouden voor beleggingen. Dit Vereist Eigen Vermogen (VEV) is een wettelijke vermogenseis waar DNB toezicht op houdt. Deze buffer moeten zij aanhouden om tegenslagen op te vangen. Bij een kredietrisico nul hoeven pensioenfondsen minder VEV aan te houden. Dit is positief voor corporaties. Hierdoor kunnen pensioenfondsen corporaties leningen verstrekken tegen optimale tarieven.

Eerder communiceerde WSW al over hoe de WSW geborgde leningen solvabiliteitsvrij zijn voor verzekeraars en banken. Lees hier en hier de nieuwsberichten hierover.

De informatie over de behandeling van garanties verstrekt door waarborgfondsen is hier te vinden op de website van DNB.