Nieuwsbericht
Media

Borgingsplafond geldt alleen binnen de woningmarktregio

maandag 19 september 2016

Sinds 30 augustus 2016 zijn de woningmarktregio’s uit de Woningwet 2015 van kracht. Concreet gevolg hiervan voor corporaties in de relatie met WSW is dat zij het door ons afgegeven borgingsplafond vanaf die datum niet meer kunnen gebruiken voor nieuwbouw en/of aankoop buiten de eigen woningmarktregio (nieuwe projecten).

Immers, op grond van de bepalingen uit de Woningwet 2015 mogen de meeste corporaties nog maar in één woningmarktregio actief zijn. Wél mogen zij de bestaande projecten voor nieuwbouw en/of aankoop buiten hun woningmarktregio gewoon afronden. Grootste risico’s van invoering van de woningmarktregio’s voor de corporaties en voor WSW zitten in mogelijke verkopen en/of transities of in de druk om te investeren. Verder leidt de invoering van deze woningmarktregio’s volgens WSW niet op voorhand tot een dusdanig groot risico dat dit extra beheersmaatregelen van WSW vereist. Die nemen we om die reden dan ook niet. Wel nemen de accountmanagers van WSW de gevolgen van de woningmarktregio’s mee in hun beoordeling van de portefeuillestrategie van de corporaties.