Nieuwsbericht
Media

Bestuurlijke brief verticaal toezicht

maandag 11 februari 2019

Het is inmiddels een goede traditie dat wij u periodiek via een bestuurlijke brief informeren over de samenwerking tussen Aw en WSW en de ontwikkelingen daarin. In de brief in de bijlage informeren wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot de beleidswaarde. In deze brief willen wij de analyse van de beleidswaarde en de ontwikkelingen in het implementatieproces aan u terugkoppelen en toelichten.