Nieuwsbericht
Media

Afwikkeling sanering WSG

donderdag 3 januari 2019

Per 1 januari 2019 is alle bezit en een omvangrijk deel van de schulden van WSG overgenomen door acht andere corporaties uit de regio. De resterende leningen zijn gedeeltelijk via de eerder dit jaar toegekende saneringssubsidie afgewikkeld.

De rente- en aflossingsverplichtingen van de overige in WSG achterblijvende leningen worden vanaf nu voldaan door WSW als borgingsinstantie. Dit in het kader van de aanspraak op de door de borger destijds aan WSG verstrekte borgtochten. 

Hiermee is uitvoering gegeven aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 juni 2018 genomen saneringsbesluit. De afgelopen maanden is daar door alle betrokken partijen voortvarend aan gewerkt.