Rol achtervanggemeenten

Met de gemeenten en het Rijk (de ‘achtervangers’) hebben wij de afspraak dat we, indien nodig, kunnen beschikken over renteloze leningen.

De achtervang van de gemeenten (50%) en het Rijk (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel. Pas als wij niet aan onze betaalverplichtingen (uit de overige buffers) kunnen voldoen, verstrekken de gemeenten en het Rijk renteloze leningen aan ons. Daarbij gelden de volgende afspraken:

  • het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen;
  • de schadegemeenten verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld staan in de leningen waarvan WSW de betaalverplichtingen overnam;
  • alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. Onze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Zie ook Afspraken borgstelsel.

Risico's gemeenten

Het risico dat achtervanggemeenten renteloze leningen aan ons moeten verstrekken als de andere buffers onvoldoende zijn, achten wij zeer klein - zelfs theoretisch. Dit concluderen wij op basis van risicomodellen en stresstesten.

Elke gemeente kan het achtervangrisico zelf inschatten met behulp van het 'Rekenmodel renteloze leningen'.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden